• Hải Khánh

Diễn đàn duy nhất về quản trị quan hệ khách hàng

Logo: Diễn đàn duy nhất về quản trị quan hệ khách hàng
Tên website: Diễn đàn duy nhất về quản trị quan hệ khách hàng - http://crm.ecoprovn.com -
Thông tin mô tả: Đây là diễn đàn rất hay về quản trị quan hệ khách hàng trên bằng phần mềm trên nền Web
Ngày đăng ký: Tue, 09 Mar 2010 14:24:56 GMT
 
Sửa thông tin