• Hải Khánh

Công ty cổ phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực PTI

Logo: Công ty cổ phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực PTI
Tên website: Công ty cổ phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực PTI - http://pti.edu.vn -
Thông tin mô tả: Giới thiệu, Tổ chức các chương trình Đào tạo Giám đốc, Trưởng phòng, Chuyên viên , Các khoá học nổi bật CEO,CMO,CFO...........
Ngày đăng ký: Wed, 10 Mar 2010 15:15:20 GMT
 
Sửa thông tin