• Hải Khánh

Nhà Xuất bản Giáo dục

Logo: Nhà Xuất bản Giáo dục
Tên website: Nhà Xuất bản Giáo dục - http://www.nxbgd.com.vn -
Thông tin mô tả: Xuất bản, in và phát hành các loại sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, băng hình, băng tiếng... phục vụ việc học tập, giảng dạy cho các ngành học Mầm non, Phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Cao đẳng, Đại học...
Ngày đăng ký: Sun, 14 Mar 2010 15:32:30 GMT
 
Sửa thông tin