• Hải Khánh

Công ty TNHH thương mại truyền thông giáo dục sáng tạo

Logo: Công ty TNHH thương mại truyền thông giáo dục sáng tạo
Tên website: Công ty TNHH thương mại truyền thông giáo dục sáng tạo - http://www.smartfastkids.com -
Thông tin mô tả: Tiếp nhận những công nghệ mới theo chuẩn quốc tế về phương pháp giảng dậy lấy học sinh làm chủ đạo, giúp khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng và hào hứng trong việc tìm tòi, học hỏi, thể hiện mình trong lớp học, tập trung và tạo một nền tảng kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực cho trẻ. Tham khảo chi tiết tại địa chỉ web : http://smartfastkids.com/
Ngày đăng ký: Thu, 31 Mar 2011 10:18:41 GMT
 
Sửa thông tin