• Hải Khánh

Trung tâm đào tạo phát triển cộng đồng

Logo: Trung tâm đào tạo phát triển cộng đồng
Tên website: Trung tâm đào tạo phát triển cộng đồng - http://songtichcuc.org -
Thông tin mô tả: Trang web: www.songtichcuc.org có mục đích giới thiệu các dịch vụ tư vấn tâm lí trực tiếp và gián tiếp, các khóa học kĩ năng sống, tiền hôn nhân... Cung cấp kiến thức về các mảng tâm lí, kĩ năng sống, tiền hôn nhân, hôn nhân gia đình, sức khỏe sinh sản...
Ngày đăng ký: Tue, 13 Sep 2011 15:38:41 GMT
 
Sửa thông tin