• Hải Khánh

Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng

Logo: Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng
Tên website: Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng - http://xaydungvina.com -
Thông tin mô tả: Đào tạo, cấp chứng chỉ chứng nhận Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Kỹ sư định giá, đo bóc khối lượng lập dự toán, nghiệp vụ đấu thầu, chỉ huy trưởng công trường, an toàn lao động
Ngày đăng ký: Tue, 25 Oct 2011 09:15:55 GMT
 
Sửa thông tin