• Hải Khánh

TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC & NGOẠI NGỮ

Logo: TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC & NGOẠI NGỮ
Tên website: TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC & NGOẠI NGỮ - http://www.trungtamdientutinhoc.vn -
Thông tin mô tả: Trung tâm Điện Tử - Tin học và Ngoại ngữ được thành lập theo quyết định số 697 / 1998 / QD.Ct.TCCB ngày 27 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Cần thơ. Trung tâm trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ quản lý và đồng thời chịu sự quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cần Thơ. Quyết định số 2503/QĐ-CT.UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chủ tịch UBND
Ngày đăng ký: Wed, 11 Jan 2012 17:47:09 GMT
 
Sửa thông tin