• Hải Khánh

TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG

Logo: TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG
Tên website: TNHH TÂN NHẤT HƯƠNG - http://daynghebanh.vn -
Thông tin mô tả: Ngành bánh tươi (Bakery) ở các nước phương Tây hoặc một số nước Châu Á, đã trở thành một ngành công nghiệp có tốc độ phát triển rất cao. Đối với thị trường Việt Nam thì ngành này vẫn còn rất non trẻ, chưa được quan tâm phát triển nhiều, số lượng các tiệm bánh còn ít nên áp lực cạnh tranh chưa cao. Hầu hết các tiệm bánh mở ra, nếu có đầu tư bài bản thì phần lớn đều thành công. Vì thế, biết khai thác thì đây là một ngành có tiềm lực kinh tế mạnh.
Ngày đăng ký: Sat, 14 Jan 2012 11:12:46 GMT
 
Sửa thông tin