• Hải Khánh

Trường cao đẳng nghề CNTT iSpace

Logo: Trường cao đẳng nghề CNTT iSpace
Tên website: Trường cao đẳng nghề CNTT iSpace - http://ispace.edu.vn -
Thông tin mô tả: Trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace được ra đời vào tháng 10/2008 trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Đào đào Bác sĩ Máy tính iSpace trực thuộc Bệnh viện Máy tính Quốc tế iCare. Với phương châm "Learning by Doing: Học đi đôi với hành – Đào tạo gắn liền với việc làm”, trường tự hào là đơn vị tiên phong trong đào tạo thực hành, đưa học tập đến gần hơn với thực tiễn.
Ngày đăng ký: Sun, 22 Jul 2012 14:41:23 GMT
 
Sửa thông tin