• Hải Khánh

Công ty Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Best

Logo: Công ty Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Best
Tên website: Công ty Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Best - http://best.edu.vn -
Thông tin mô tả: Đào tạo doanh nghiệp BEST với đội ngũ giảng viên chất lượng quốc tế cung cấp những khóa đào tạo tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn; xây dựng những chương trình đào tạo gắn liền với tinh thần doanh nhân, đổi mới sáng tạo, áp dụng thực tiễn cao, phát triển phương pháp giảng dạy và đào tạo hiệu quả
Ngày đăng ký: Thu, 10 Jul 2014 13:51:26 GMT
 
Sửa thông tin