• Hải Khánh

Thư ngỏ

 

     DANH BẠ WEBSITE LỚN NHẤT VIỆT NAM - WEBLINK.VN

 
 

Danh bạ Website Việt Nam - Danh bạ Doanh nghiệp Việt Nam - Mạng kết nối Thương hiệu Việt Nam - Mạng quảng bá sản phẩm Việt Nam - Weblink.vn được xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước đưa thông tin và tìm kiếm thông tin khách hàng, đối tác tạo ra sự quảng bá, mua bán hàng hoá trực tiếp trên mạng Internet.

Weblink.vn là nơi giới thiệu thông tin và quảng bá doanh nghiệp lên mạng Internet, phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm bằng cách kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng và mang lại tiện ích cho người sử dụng dù ở đâu, hay dưới góc độ nào.

Tạo cơ hội giao thương, mua bán, xúc tiến thương mại cho toàn thể xã hội thuộc mọi thành phần kinh tế, mở rộng giao lưu kinh tế, thiết lập và phát triển các mối quan hệ khách hàng giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Danh bạ là địa chỉ đáng tin cậy cho các doanh nghiệp đăng tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ của mình, giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn, tìm hiểu thông tin về các loại sản phẩm, dịch vụ mà họ cần cũng như tìm hiểu về các nhà sản xuất, cung ứng.

Weblink.vn mong muốn được là người bạn đồng hành trong sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích cho người sử dụng.

TM Công ty CP Truyền thông Sao Kim - Venus Media